Brf Almagrundet 1, 82 lgh

Totalentreprenör: PEAB
VS Installatör: Mälarrör
Färdigställd: 2014

Detaljprojektering av VS Installationer för 82 lägenheter inklusive garage till Brf Almagrundet 1, Blåsut, Stockholm.