Nobelberget 49 lgh

Uppdragsgivare: Atrium LjungbergTotalentreprenör i Samverkan: TL-ByggVS Installatör: MälarrörStatus: Projektering Systemhandlingar Systemhandlingsprojektering av VS Installationer för 49 lägenheter inklusive garage till Nobelberget, Sikla, Stockholm.

Linnean

Beställare: Skanska, VS Installatör: Mälarrör Status: Projektering pågår Systemhandlingsprojektering av VS Installationer inklusive garage till Linnean/Järvastaden.

20 ÅRS JUBILEUM

Vi firar 20 år sedan bolaget bildades i sin ursprungliga form. En IT-krasch och en finans-krasch senare står bolaget starkare än någonsin. Vi tackar alla kunder och medarbetare för dessa år. Vi ser fram emot ett fortsatt framgångsrikt samarbete.

Borrsvängen ROT

Beställare: HEBA Framtagande av systemhandling för  VS installationer ROT av lägenheter inkl värmepumpsanläggning.

Sturevägen, 105 lgh

Totalentreprenör: Skanska VS Installatör: Mälarrör Status: Projektering pågår Detaljprojektering av VS Installationer för 105 lägenheter inklusive garage till SkandiaFastigheters Sturevägen, Järfälla, Stockholm.

Kajplats 2, 82 lgh

Beställare: JM VS  Upphandling pågår Detaljprojektering av VS installationer  för 3st flerbostadshus med 82 lägenheter på uppdrag av OWAS Teknik.

Kv Enzymet 3, 205 lgh

Totalentreprenör: Veidekke VS Installatör: Mälarrör Status: Klar Detaljprojektering av VS Installationer för 205 lägenheter inklusive garage till Kv Enzymet 3, Hagastaden, Stockholm.

Brf Allelunden, 75 lgh

Totalentreprenör: PEAB VS Installatör: Rörproduktion, Färdigställd: 2017 Detaljprojektering av ett flerbostadshus med 74 lägenheter inklusive garage med VS installationer  för Brf Allelunden, Sollentuna.

Grönskan, 148 hyreslgh

Beställare: Wallenstam Totalentreprenör: Mecon Bygg VS Installatör: Bravida Status: Installation pågår Detaljprojektering av VS installationer  för 4st flerbostadshus med 148 lägenheter uppdrag av OWAS Teknik.