Agnes Cecilia, 44 lgh

Beställare: Heba
Totalentreprenör
: PEAB
VS-Installatör: Rörman
Färdigställd: 2013

Detaljprojektering av VS Installationer för 44 lägenheter inklusive garage till  Heba,s Agnes Cecilia, Annedal, Stockholm.