Brf Sjöresan, 99 lgh

Beställare: HSB
Total Entreprenör: PEAB
VS Installatör: Rörman
Färdigställd: 2009

Detaljprojektering av VS Installationer för 99 lägenheter inklusive  garage till Brf Sjöresan, Hammarby, Stockholm.