Morkullan, ROT

Beställare: HSB Färdigställd: 2012?? Inventering och framtagande av underlag för upphandling av VS installationer av Brf Morkullan, Stockholm åt HSB. Foto:

Brf Sjöresan, 99 lgh

Beställare: HSB Total Entreprenör: PEAB VS Installatör: Rörman Färdigställd: 2009 Detaljprojektering av VS Installationer för 99 lägenheter inklusive  garage till Brf Sjöresan, Hammarby, Stockholm.