Vita Husen, ROT

Uppdragsgivare: HSB, Brf Vita HusenTotalentreprenör: VåtrumsteknikVS Installatör: AquadusStatus: Projektering löpande med pågående installationer Bygghandlingsprojektering av stamrenovering för 225 lägenheter till Vita Husen, Stockholm.

Borrsvängen ROT

Beställare: HEBA Framtagande av systemhandling för  VS installationer ROT av lägenheter inkl värmepumpsanläggning.

Morkullan, ROT

Beställare: HSB Färdigställd: 2012?? Inventering och framtagande av underlag för upphandling av VS installationer av Brf Morkullan, Stockholm åt HSB. Foto:

TGOJ, ROT kontor

Totalentreprenör: PEAB VS Installatör: Bravida Färdigställd: 2011? Detaljprojektering av VS installationer för obyggnad av kontor till TGOJ, Eskilstuna på uppdrag av OWAS Teknik.

Flottiljen, ROT spa/gym

Totalentreprenör: PEAB VS Installatör: Industriverket Färdigställd: 2009 Detaljprojektering av VS Installationer för ombyggnad till spam/gym av Flottiljen Västerås.