Flottiljen, ROT spa/gym

Totalentreprenör: PEAB
VS Installatör: Industriverket
Färdigställd: 2009
Detaljprojektering av VS Installationer för ombyggnad till spam/gym av Flottiljen Västerås.