Fornbacken, ROT

Uppdragsgivare: Telge
Totalentreprenör: BMG
VS Installatör: Aquadus
Status: Projektering löpande med pågående installationer

Bygghandlingsprojektering av VS Installationer inklusive värmeåtervinning för 348 lägenheter till Fornbacken, Stockholm.