Brf Strandprommenaden, 61 lgh

Beställare: Riksbyggen
Totalentreprenör: PEAB
VS Installatör: Rörman
Färdigställd: 2011?

Detaljprojektering av VS installationer för ett flerbostadshus med 61 lägenheter inklusive garage åt Riksbyggen i Sundbyberg.