Kajplats 2, 82 lgh

Beställare: JM VS  Upphandling pågår Detaljprojektering av VS installationer  för 3st flerbostadshus med 82 lägenheter på uppdrag av OWAS Teknik.

Grönskan, 148 hyreslgh

Beställare: Wallenstam Totalentreprenör: Mecon Bygg VS Installatör: Bravida Status: Installation pågår Detaljprojektering av VS installationer  för 4st flerbostadshus med 148 lägenheter uppdrag av OWAS Teknik.

TGOJ, ROT kontor

Totalentreprenör: PEAB VS Installatör: Bravida Färdigställd: 2011? Detaljprojektering av VS installationer för obyggnad av kontor till TGOJ, Eskilstuna på uppdrag av OWAS Teknik.

Brf Hänglåset, 26 lgh

Totalentreprenör: PEAB VS Installatör: Rörman Färdigställd: 2010 Detaljprojektering av VS Installationer för ombyggnad av ett flerbostadshus till 26 lägenheter i Upplands Väsby på uppdrag av OWAS Teknik.