Grönskan, 148 hyreslgh

Beställare: Wallenstam Totalentreprenör: Mecon Bygg VS Installatör: Bravida Status: Installation pågår Detaljprojektering av VS installationer  för 4st flerbostadshus med 148 lägenheter uppdrag av OWAS Teknik.

TGOJ, ROT kontor

Totalentreprenör: PEAB VS Installatör: Bravida Färdigställd: 2011? Detaljprojektering av VS installationer för obyggnad av kontor till TGOJ, Eskilstuna på uppdrag av OWAS Teknik.