Brf Sjöresan, 99 lgh

Beställare: HSB Total Entreprenör: PEAB VS Installatör: Rörman Färdigställd: 2009 Detaljprojektering av VS Installationer för 99 lägenheter inklusive  garage till Brf Sjöresan, Hammarby, Stockholm.