Brf Hamnen, 101 lgh

Beställare: Riksbyggen
Totalentreprenör
: PEAB
VS Installatör: Rörman
Färdigställd: 2009??

Detaljprojektering av VS installationer  för ett flerbostadshus med 101 lägenheter inklusive garage till Brf Hamnen i Sundbyberg.